DZIAŁAMY JAKO PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Grodzisk Mazowiecki

Warszawa Włochy

 

O NAS

Publiczne Integracyjne Przedszkole Montessori Pięterko to przyjazne i kameralne miejsce. Obecnie działamy w Grodzisku Mazowieckim i w dzielnicy Włochy m.st. Warszawa. Jako placówka przytuleni jesteśmy do administracyjnych struktur Przedszkola Tosi i Franka.

 

W Grodzisku jako niezależna placówka działamy od września 2018 roku, a w Warszawie Włochy od stycznia 2020.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzimy metodą Montessori w grupie mieszanej wiekowo. Dzieci uczą się poprzez działanie i doświadczenia, a dzięki zróżnicowaniu wiekowemu mają szansę budować relacje społeczne oparte na współpracy a nie rywalizacji.

Codziennej pracy służą specjalnie wyselekcjonowane pomoce i otoczenie sprzyjające rozwijaniu ciekawości dzieci.

Posiadamy własną kuchnię, w której przestrzegamy wszystkich diet dzieci, bo wierzymy że dieta jest podstawą dobrego funkcjonowania. Ważne jest dla nas również codzienne wychodzenie na świeże powietrze, niezależnie od pogody. 

Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego realizujemy w godzinach 8.30-13.30.  

EDUKACJA MONTESSORIAŃSKA

32337108_1003328419840575_50661727618360

INTEGRACJA

Maria Montessori jest prekursorką idei zwanej integracją włączającą: gdy wespół, w jednej grupie działają ze sobą dzieci neurotypowe („zdrowe”) i z określonymi deficytami (dzieci integracyjne).

 

Idee te realizujemy w naszej placówce następująco:

 • gwarantujemy indywidualne podejście do każdego dziecka;

 • opracowujemy i realizujemy indywidualny program terapeutyczny I-PET (czyli semestralną weryfikację postępów dziecka)  i modyfikujemy go w miarę potrzeb;

 • zapewniamy opiekę: logopedy, pedagoga specjalnego oraz terapeuty SI;

 • prowadzimy zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe;

 • przygotowujemy posiłki z uwzględnieniem diet i zaleceń dietetycznych;

 • w grupie przewidujemy obecność do 30 procent dzieci integracyjnych (na każdą dziesiątkę dzieci - troje); daje to możliwość rozwoju własnego wszystkim uczniom;

 • ściśle współpracujemy na linii dom-przedszkole (wykluczenie kłopotów wychowawczych eliminuje wiele deficytów);

 • wszystkie dzieci w placówce (i zdrowe, i integracyjne) muszą mieć możliwość pracy własnej – w placówce nie akceptujemy zachowań agresywnych;

 • dzieci integracyjne przyjmowane są z opiniami albo z opiniami w trakcie ich wykonywania;

 

Dla dobra grupy nie jest właściwym, aby dominował jakiś jeden typ deficytu. Przyjęcie każdego dziecka integracyjnego wymaga spokojnej i wnikliwej rozmowy i analizy pod kątem potrzeb dziecka, możliwości przedszkola i grupy.

 

Integracja włączająca ma nieść korzyści wszystkim dzieciom w grupie. Dzieci neurotypowe budują swoją wrażliwość na różne potrzeby wokół nas, w tym na umiejętność niesienia pomocy. Pobyt dzieci integracyjnych ma niebagatelny wpływ na pozostałe dzieci. Dla wszystkich tworzymy środowisko sprzyjające rozwojowi.

 

OFERTA PRZEDSZKOLA

 

Publiczne Integracyjne Przedszkole Montessori Pięterko oferuje:​
 

 • cztery nielimitowane posiłki z własnej kuchni HACCP - przestrzegamy diet;

 • codzienne zajęcia ruchowe;

 • język obcy - 2 razy w tygodniu;

 • zajęcia artystyczne, podczas których dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi oraz stały dostęp do materiałów plastycznych w ciągu dnia;

 • codzienny Trening Umiejętności Społecznych w czasie popołudniowego koła;

 • przesiewowe badania logopedyczne;

 • zajęcia kulinarne;

 • własną bibliotekę;

 • plac zabaw i piaskownicę

 

Płatność za przedszkole obowiązuje na zasadach obowiązujących wszystkie przedszkola publiczne w danej gminie czyli:

1. w Grodzisku Mazowieckim jest to:

- bezpłatny czas realizacji podstawy programowej w godzinach 8.30 - 13.30;
- każda rozpoczęta godzina przed 8:30 i po 13:30 - 1 złotówka;

- niepodzielna stawka za wyżywienie z własnej kuchni - 12 zł za dzień.

2. w Warszawie jest to:

-niepodzielna stawka za wyżywienie z własnej kuchni - 17 zł za dzień.

Przedszkole otwarte jest 11 miesięcy w roku w godzinach 7.00-17.00

(lipiec to miesiąc wakacji, w którym przedszkole nie pracuje)

Uwaga! Możliwym jest przyprowadzanie dziecka na godzinę 6.30 i odbieranie do godziny 18.00 - szczegóły w placówce.  

Dla dzieci ze wskazaniami:

 • zajęcia SI 

 • indywidualne zajęcia logopedyczne

 • TUS (trening umiejętności   społecznych)

 • terapia pedagogiczna

REKRUTACJA

Rekrutacja do naszego Przedszkola odbywa się na zasadach określonych przez odpowiednią Gminę dla placówek publicznych, czyli w okresie od marca do sierpnia w systemie rekrutacji elektronicznej.

Po 1 września  o przyjęciu nowych dzieci decyduje dyrekcja placówki w miarę wolnych miejsc

 

28056774_955795704593847_355501456053478
 

ROZKŁAD DNIA

​Przedszkole otwarte jest w godzinach 7:00 - 17:00

 7.00 - 8.30        Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne, podlewanie kwiatków, temperowanie kredek. Przygotowanie się do rozpoczęcia dnia.

 8.30 - 8.50        Spotkanie w kręgu. Wprowadzenie tematu dnia, omówienie planu na cały dzień. 

 9.00 - 9.30        Śniadanie, które dzieci same komponują z produktów naszykowanych wg podanego wcześniej jadłospisu. Wspólne sprzątanie po                            zakończeniu jedzenia.

 9.30 - 12.00      Praca własna - czas pracy z materiałem montessoriańskim, a po niej wyjście na dwór.

12:00 - 12:20     Zupa, wspólne jedzenie i sprzątanie.

 

12:20 - 14:15.    Leżakowanie, a dla Dzieci nieśpiących czas drugiej pracy własnej.

14:45 - 15:10.    Drugie danie, wspólne jedzenie i sprzątanie.

15:15 - 16:00    Czas zabaw swobodnych.

16:00 - 16:30.   Podwieczorek i prace porządkowe.

 

16:30 - 17:00.   Czas zabawy dowolnej z wykorzystaniem gier, puzzli, układanek.

 
 

KONTAKT

660533740 - Grodzisk

530228591 - Warszawa

ul. Bałtycka 45,

Grodzisk Mazowiecki

ul. Obywatelska 10,

Warszawa Włochy

Jesteśmy na Facebook'u

konto bankowe Grodzisk:   60 1050 1924 1000 0091 2860 1243

konto bankowe Warszawa: 91 1050 1924 1000 0097 1984 5852

Udało się! Wiadomość dotarła.

Publiczne Integracyjne Przedszkole Montessori Pięterko