O NAS

KADRA

O SZKOLE

OFERTA

I REKRUTACJA

DOKUMENTY

KONTAKT

Odkryliśmy, że edukacja nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale że jest to naturalny proces rozwijający się spontanicznie w istocie ludzkiej. Nie jest nabywany przez słuchanie słów, ale dzięki doświadczeniom nabywanym przez dziecko w otoczeniu.” 

dr Maria Montessori

i nasza Szkoła Drugie Piętro

 

O NAS

Integracyjna Szkoła Montessori Drugie Piętro to niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoly publicznej. Nauka tutaj przebiega w grupach mieszanych wiekowo na trzech poziomach:
poziom 1 - Uczniowie realizujący w tradycyjnej szkole program klas 1-3
poziom 2 - Uczniwie realizujący tradycyjnie program klas 4-6
poziom 3 - Uczniwoie realziujący program klas 7-8 (grupa będzie funkcjonowała od września 2021).

Jesteśmy placówką integracyjną, w której do 30 procent Uczniów mogą stanowić dzieci z dysfunkcjami. Sposób pracy edukacyjnej w naszej Szkole sprzyja rozwojowi wszystkich dzieci, a sama idea Marii Montessori oparta na doskonaleniu siebie, współpracy, nabywaniu umiejętności, rozumieniu Dziecka, indywidualnemu tokowi pracy, aktywnej nauce dziecka  - daje przestrzeń do działania wszystkim tym, którzy zgadzają się z założeniami takiej pracy i są gotowi na taki wysiłek. 
 

PEDAGOGIKA MONTESSORI

Odbrązowiona postać Marii Montessori ujawnia nam niezwykle wrażliwą i inteligentną kobietę, której praca nad skuteczną edukacją wyprzedziła badania neurodydaktyki o 100 lat. To zabawne, że "zesłanie" kobiety lekarki do szpitala dla dzieci z chorobami umysłowymi okazało się wstępem do upodmiotowienia małych ludzi i znalezienia sposobu na przyjazną edukację. Przełom wieku XIX i XX to czas Korczaka, Wygotskiego, Piageta, ale tylko spisany naukowo, przez co powtarzalny system edukacji młodej lekarki wyszedł poza ramy edukacji alternatywnej, stając się podstawą zmian w oświacie każdego zainteresowanego skutecznością (i małym Człowiekiem) systemu edukacyjnego.

Kluczem do edukacji w szkole montessori, a więc i w naszej szkole, jest
współpraca zamiast rywalizacji, 
odpowiedzialność zamiast bierności,
praca ku ciszy zamiast "wyżywanie się",
budowanie lepszego siebie zamiast porównywania.

Uczniowie pracują używając materiałów montessoriańskich, drogowskazów, jakimi są cotygodniowe Mapy Pracy oraz korzystając z pomocy Nauczycieli i Tutorów

Nie ma klas rocznikowych, zajęcia są prowadzone w grupach mieszanych wiekowo. Daje to ogromną możliwość uczenia się od starszych, pozwala uniknąć porównań (nie ma bowiem sytuacji, gdy wszystkie dzieci jednocześnie piszą jedną literkę, zatem nie ma z kim porównywać). Dzieci starsze są pierwszymi nauczycielami dzieci młodszych w myśl zasady, ze materia naprawdę nauczona jest wtedy, gdy umiem ją wytłumaczyć. Taka konwencja pozwala wracać do pewnych treści w sposób naturalny, a wiadomo, że powtarzanie sprzyja lepszemu zapamiętywaniu.

KLASY 1-3

Uczniowie mają swobodę wyboru przedmiotu (polski, matematyka), miejsca (stolik, dywan) i czasu pracy

(15 minut czy 3 godziny na dane zagadnienie) za wyjątkiem zajęć przewidzianych przez nauczyciela jako zaplanowanych grupowych (wychowanie fizyczne, język angielski).

Klasy starsze
mają zajęcia z Przedmiotowcami, zatem praca Uczniów ma bardziej charakter analizy. Zakres materiału i sposób przetwarzania materiału jest znacznie bardziej oparty na materiałach źródłowych niż w grupie programowo młodszej.  Uczniowie wykorzystują lapbooki, tworzą własne pomoce naukowe, jest znacznie więcej pracy wspólnej niż w młodszej grupie.

 

Rolą dorosłych (nauczyciela) jest stworzenie odpowiedniego otoczenia. Służą temu  zasady pedagogiczne Marii Montessori

próbuje

pyta

odkrywa

Uczeń

odkrywa

odkrywa

odkrywa

wspiera

obserwuje

reaguje

dopytuje

Nauczyciel

zachęca

rozmawia

INTEGRACJA

 

NASZ ZESPÓŁ

 

OFERTA SZKOŁY

CZESNE OBEJMUJE:​

 • codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupach mieszanych

 • nieograniczony dostęp do montessoriańskich materiałów dydaktycznych 

 • codzienne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu

 • język angielski - 3 razy w tygodniu

 • przesiewowe badania logopedyczne

 • zajęcia/spotkania z ciekawymi ludźmi w lokalnych ośrodkach kultury

 • bibliotekę

 

DODATKOWO PŁATNE:

 • świetlica (14:30-17:00)

 • obiady

 • mundurek

 • wycieczki i wyjazdy

CZESNE:

490 zł/mies.

500

jednorazowe wpisowe

 

DOKUMENTY

 

KONTAKT

Jeżeli są Państwo zainteresowani odwiedzeniem szkoły lub uzyskaniem jakichkolwiek informacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego i na spotkanie z kierownictwem szkoły.
Ze względu na specyfikę pracy Szkoły spotkania z Rodzicami mogą się odbyć TYLKO po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Przedszkole Montessori

Szkoła Montessori

Przedszkole Grodzisk

Szkoła Grodzisk

Przedszkole Włochy

Szkoła Włochy

edu na odle

© 2016 Integracyjna Szkoła Montessori Drugie Piętro

    zrobione dla Was przez nas

Własne działanie i powtarzanie

Uczymy się przez powtarzanie, tak jak wiele razy trzeba wytrzeć stół, aby to zrobić dobrze, tak wiele razy trzeba przećwiczyć tabliczkę mnożenia i to dziecko wie, ile tych powtórzeń potrzebuje.