zarowka bez logo.png

O NAS

KADRA

O SZKOLE

OFERTA

I

REKRUTACJA

DOKUMENTY

KONTAKT

07.jpg

Odkryliśmy, że edukacja nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale że jest to naturalny proces rozwijający się spontanicznie w istocie ludzkiej. Nie jest nabywany przez słuchanie słów, ale dzięki doświadczeniom nabywanym przez dziecko w otoczeniu.” 

dr Maria Montessori

i nasza Szkoła Drugie Piętro

 

O NAS

Integracyjna Szkoła Montessori Drugie Piętro to niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoly publicznej. Nauka tutaj przebiega w grupach mieszanych wiekowo na trzech poziomach:
poziom 1 - Uczniowie realizujący w tradycyjnej szkole program klas 1-3
poziom 2 - Uczniwie realizujący tradycyjnie program klas 4-6
poziom 3 - Uczniwoie realziujący program klas 7-8 (grupa będzie funkcjonowała od września 2021).

Jesteśmy placówką integracyjną, w której do 30 procent Uczniów mogą stanowić dzieci z dysfunkcjami. Sposób pracy edukacyjnej w naszej Szkole sprzyja rozwojowi wszystkich dzieci, a sama idea Marii Montessori oparta na doskonaleniu siebie, współpracy, nabywaniu umiejętności, rozumieniu Dziecka, indywidualnemu tokowi pracy, aktywnej nauce dziecka  - daje przestrzeń do działania wszystkim tym, którzy zgadzają się z założeniami takiej pracy i są gotowi na taki wysiłek. 
 

PEDAGOGIKA MONTESSORI

pobrane.jpg

Odbrązowiona postać Marii Montessori ujawnia nam niezwykle wrażliwą i inteligentną kobietę, której praca nad skuteczną edukacją wyprzedziła badania neurodydaktyki o 100 lat. To zabawne, że "zesłanie" kobiety lekarki do szpitala dla dzieci z chorobami umysłowymi okazało się wstępem do upodmiotowienia małych ludzi i znalezienia sposobu na przyjazną edukację. Przełom wieku XIX i XX to czas Korczaka, Wygotskiego, Piageta, ale tylko spisany naukowo, przez co powtarzalny system edukacji młodej lekarki wyszedł poza ramy edukacji alternatywnej, stając się podstawą zmian w oświacie każdego zainteresowanego skutecznością (i małym Człowiekiem) systemu edukacyjnego.

Kluczem do edukacji w szkole montessori, a więc i w naszej szkole, jest
współpraca zamiast rywalizacji, 
odpowiedzialność zamiast bierności,
praca ku ciszy zamiast "wyżywanie się",
budowanie lepszego siebie zamiast porównywania.

Uczniowie pracują używając materiałów montessoriańskich, drogowskazów, jakimi są cotygodniowe Mapy Pracy oraz korzystając z pomocy Nauczycieli i Tutorów

Nie ma klas rocznikowych, zajęcia są prowadzone w grupach mieszanych wiekowo. Daje to ogromną możliwość uczenia się od starszych, pozwala uniknąć porównań (nie ma bowiem sytuacji, gdy wszystkie dzieci jednocześnie piszą jedną literkę, zatem nie ma z kim porównywać). Dzieci starsze są pierwszymi nauczycielami dzieci młodszych w myśl zasady, ze materia naprawdę nauczona jest wtedy, gdy umiem ją wytłumaczyć. Taka konwencja pozwala wracać do pewnych treści w sposób naturalny, a wiadomo, że powtarzanie sprzyja lepszemu zapamiętywaniu.

KLASY 1-3

Uczniowie mają swobodę wyboru przedmiotu (polski, matematyka), miejsca (stolik, dywan) i czasu pracy

(15 minut czy 3 godziny na dane zagadnienie) za wyjątkiem zajęć przewidzianych przez nauczyciela jako zaplanowanych grupowych (wychowanie fizyczne, język angielski).

Klasy starsze
mają zajęcia z Przedmiotowcami, zatem praca Uczniów ma bardziej charakter analizy. Zakres materiału i sposób przetwarzania materiału jest znacznie bardziej oparty na materiałach źródłowych niż w grupie programowo młodszej.  Uczniowie wykorzystują lapbooki, tworzą własne pomoce naukowe, jest znacznie więcej pracy wspólnej niż w młodszej grupie.

Rolą dorosłych (nauczyciela) jest stworzenie odpowiedniego otoczenia. Służą temu  zasady pedagogiczne Marii Montessori

próbuje

pyta

odkrywa

Uczeń

odkrywa

odkrywa

odkrywa

01.jpg
04.jpg

wspiera

obserwuje

Nauczyciel

dopytuje

reaguje

zachęca

rozmawia

INTEGRACJA

011.jpg

Maria Montessori jest prekursorką idei zwanej integracją włączającą: gdy wespół, w jednej grupie działają ze sobą dzieci neurotypowe („zdrowe”) i z określonymi deficytami (dzieci integracyjne).

 

Idee te realizujemy w naszej placówce następująco:

 • gwarantujemy indywidualne podejście do każdego dziecka;

 • opracowujemy i realizujemy indywidualny program terapeutyczny I-PET (czyli semestralną weryfikację postępów dziecka)  i modyfikujemy go w miarę potrzeb;

 • zapewniamy opiekę: logopedy, pedagoga specjalnego oraz terapeuty SI;

 • prowadzimy zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe;

 • przygotowujemy posiłki z uwzględnieniem diet i zaleceń dietetycznych;

 • w grupie przewidujemy obecność do 30 procent dzieci integracyjnych (na każdą dziesiątkę dzieci - troje); daje to możliwość rozwoju własnego wszystkim uczniom;

 • ściśle współpracujemy na linii dom-przedszkole (wykluczenie kłopotów wychowawczych eliminuje wiele deficytów);

 • wszystkie dzieci w placówce (i zdrowe, i integracyjne) muszą mieć możliwość pracy własnej – w placówce nie akceptujemy zachowań agresywnych;

 • dzieci integracyjne przyjmowane są z opiniami albo z opiniami w trakcie ich wykonywania;

 

Dla dobra grupy nie jest właściwym, aby dominował jakiś jeden typ deficytu. Przyjęcie każdego dziecka integracyjnego wymaga spokojnej i wnikliwej rozmowy i analizy pod kątem potrzeb dziecka, możliwości przedszkola i grupy.

 

Integracja włączająca ma nieść korzyści wszystkim dzieciom w grupie. Dzieci neurotypowe budują swoją wrażliwość na różne potrzeby wokół nas, w tym na umiejętność niesienia pomocy. Pobyt dzieci integracyjnych ma niebagatelny wpływ na pozostałe dzieci. Dla wszystkich tworzymy środowisko sprzyjające rozwojowi.

 

NASZ ZESPÓŁ

 

OFERTA SZKOŁY

CZESNE OBEJMUJE:​

 • codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupach mieszanych

 • nieograniczony dostęp do montessoriańskich materiałów dydaktycznych 

 • codzienne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu

 • język angielski - 3 razy w tygodniu

 • przesiewowe badania logopedyczne

 • zajęcia/spotkania z ciekawymi ludźmi w lokalnych ośrodkach kultury

 • bibliotekę

 

DODATKOWO PŁATNE:

 • świetlica (14:30-17:00)

 • obiady

 • mundurek

 • wycieczki i wyjazdy

CZESNE:

490 zł/mies.

500

jednorazowe wpisowe

 

DOKUMENTY

 

KONTAKT

Jeżeli są Państwo zainteresowani odwiedzeniem szkoły lub uzyskaniem jakichkolwiek informacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego i na spotkanie z kierownictwem szkoły.
Ze względu na specyfikę pracy Szkoły spotkania z Rodzicami mogą się odbyć TYLKO po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Udało się! Wiadomość dotarła.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK

Przedszkole Montessori
Szkoła Montessori
Przedszkole Grodzisk
Szkoła Grodzisk
Przedszkole Włochy
Szkoła Włochy
edu na odle