O SZKOLE

O NAS

KADRA

DOKUMENTY

KONTAKT

OFERTA

I REKRUTACJA

Odkryliśmy, że edukacja nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale że jest to naturalny proces rozwijający się spontanicznie w istocie ludzkiej. Nie jest nabywany przez słuchanie słów, ale dzięki doświadczeniom nabywanym przez dziecko w otoczeniu.” 

dr Maria Montessori

i nasza Szkoła Drugie Piętro

 

O NAS

Integracyjna Szkoła Montessori Drugie Piętro to niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoly publicznej. Nauka tutaj przebiega w grupach mieszanych wiekowo na trzech poziomach:
poziom 1 - Uczniowie realizujący w tradycyjnej szkole program klas 1-3
poziom 2 - Uczniwie realizujący tradycyjnie program klas 4-6
poziom 3 - Uczniwoie realziujący program klas 7-8 (grupa będzie funkcjonowała od września 2021).

Jesteśmy placówka integracyjną w której do 30 procent Uczniów mogą stanowić dzieci z dysfunkcjami. Sposób pracy edukacyjnej w naszej Szkole sprzyja rozwojowi wszystkich dzieci, a sama idea Marii Montessori oparta na doskonaleniu siebie, współpracy, nabywaniu umiejętności, rozumieniu Dziecka, indywidualnemu tokowi pracy, aktywnej nauce dziecka  - daje przestrzeń do działania wszystkim tym, którzy zgadzają się z założeniami takiej pracy i są gotowi na taki wysiłek. 
 

PEDAGOGIKA MONTESSORI

Odbrązowiona postac Marii Montessori ujawnia nam niezwykle wrażliwą i inteligentna kobietę,której praca nad skuteczną edukacją wyprzedziła badania neurodydaktyki o 100 lat. To zabawne, że "zeslanie" kobiety lekarki do szpitala dla dzieci z chorobami umysłowymi okazało się wstępem do uprzedmiotowniena małych ludzi i znalezienia spososbu na przyjazną edukację. Przełom wieku XIX i XX to czas Korczaka, Wygotskiego, Piageta, ale tylko spisany naukowo, przez co powtarzalny system edukacji młodej lekarki wyszedł poza ramy edukacji alternatywnej, stając sie podstawą zmian w oświacie każdego zaibteresowanego skutecznością (i małym Człwiekiem) systemu edukacyjnego.

Kluczem do edukacji w szkole montessori a więc i w naszej szkole jest
współpraca zamiast rywalizacji, 

odpowiedzialnośc zamiast bierności
praca ku ciszy zamisat "wyzywanie się"
budowanie lepszego siebie zamisat porównywania

Uczniwoie pracują używając materiałów montessoriańskich, drogowskazów jakimi sa cotygodniowe Mapy Pracy oraz korzystając  z pmocy Nauczycieli i Tutorów

Nie ma klas rocznikowych, zajecia sa proawdzone w grupach mieszanych wiekowo. Daje to ogromna mozliwość uczenia się od starszych. pozwala uniknąć porównań (nie ma bowiem sytuacji, gdy wszystkie dzieci jednoczesnie piszą jedną literkę, zatem nie ma z kim porównywać). Dzieci starsze są pierwszymi nauczycielami dzieci młodszych w myśl zasady, ze materia naprawdę nauczona jest wtedy, gdy umiem ją wytłumaczyć. Taka konwencja pozwlala wracac do pewnych treści w sposob naturalny, a wiadomo, że powtarzanie sprzyja lepszemu zapamiętywaniu.

KLASY 1-3

Uczniowie mają swobodę wyboru przedmiotu (polski, matematyka), miejsca (stolik, dywan) i czasu pracy (15 minut czy 3 godziny na dane zagadnienie) za wyjątkiem zajęć przewidzianych przez nauczyciela jako zaplanowanych grupowych (wychowanie fizyczne, język angielski).

Klasy starsze
mają zajęcia z Przedmiotowcami, zatem praca Uczniów ma bardziej charakter analizy. Zakres materiału i sposób prztwarzania materiału jest znacznie bardziej oparty na materialach źródłowych niż w grupie programowow młodszej.  Uczniwoie wykorzystuja lapbooki, tworzą włąsne pomoce naukowe, jest znacznie wiecej pracy współnej niż w młodszej grupie

 

Rolą dorosłych (nauczyciela) jest stworzenie odpowiedniego otoczenia. Służą temu  zasady pedagogiczne Marii Montessori

próbuje

pyta

odkrywa

Uczeń

odkrywa

odkrywa

odkrywa

wspiera

obserwuje

dopytuje

Nauczyciel

reaguje

zachęca

rozmawia

INTEGRACJA

 

NASZ ZESPÓŁ

 

OFERTA SZKOŁY

CZESNE OBEJMUJE:​

 • codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupach mieszanych

 • nieograniczony dostęp do montessoriańskich materiałów dydaktycznych 

 • codzienne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu

 • język angielski - 3 razy w tygodniu

 • przesiewowe badania logopedyczne

 • zajęcia/spotkania z ciekawymi ludźmi w lokalnych ośrodkach kultury

 • bibliotekę

 

DODATKOWO PŁATNE:

 • świetlica (14:30-17:00)

 • obiady

 • mundurek

 • wycieczki i wyjazdy

 • zajęcia dodatkowe:

- judo​

- kółko budowlane

- szachy

- robotyka

 • wycieczki i wyjazdy

CZESNE:

490 zł/mies.

500

jednorazowe wpisowe

REKRUTACJA

Rekrutacja ...

 

DOKUMENTY

 

KONTAKT

Jeżeli są Państwo zainteresowani odwiedzeniem szkoły lub uzyskaniem jakichkolwiek informacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego i na spotkanie z kierownictwem szkoły.
Ze względu na specyfikę pracy Szkoły spotkania z Rodzicami mogą się odbyć TYLKO po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

530-499-971

Jesteśmy na Facebook'u

© 2016 Integracyjna Szkoła Montessori Drugie Piętro

    zrobione dla Was przez nas

Zasada samokontroli

Pomoce montesoriańskie dają możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności wykonania zadania i samodzielnej poprawy; dzieci więc nie boja się popełniać błędów i traktują je (błędy) jako wskazówki na przyszłość.